Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1Đấu tập tối thứ 4 - Cơ sở 2 Tôn Thất Tùng 1 Days 14 Hours
2Đấu tập chiều thứ 4 - Cơ sở 2 Tôn Thất Tùng 1 Days 16 Hours
3Giải cờ vua đồng đội tranh cúp Thăng Long chess lần 1 - 2017 3 Days 20 Hours
4Giải Cờ Vua Mừng Hè Rực rỡ 2017 4 Days
5Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 6 4 Days 13 Hours
6Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nữ trẻ B2 4 Days 18 Hours
7Giải cờ vua khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nữ tuyển B2 4 Days 19 Hours
8Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nu tuyển B1 4 Days 19 Hours
9Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nam tuyển B2 4 Days 19 Hours
10Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nam tuyển B1 4 Days 19 Hours
11Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nữ tuyển KTVĐ 4 Days 19 Hours
12Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nam tuyển KTVĐ 4 Days 19 Hours
13Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nam trẻ B2 4 Days 23 Hours
14Giải cờ vua khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nam trẻ B1 5 Days 16 Hours
15GIẢI SUMMER CHESS FAMILY - WEEK 2 6 Days 3 Hours
16Giải đấu tập số 4, khóa hè, KTTL - cs TTT 6 Days 20 Hours
17Đấu tập CS2 Tôn Thất Tùng 7 Days 19 Hours
18giải cờ chớp 10 Days
19Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 5 11 Days 13 Hours
20HỘI THAO KHỐI THI ĐUA 11 NĂM 2017 MÔN CỜ TƯỚNG-BÌNH THUẬN 12 Days 3 Hours
21GIẢI SUMMER CHESS FAMILY TOURNAMENT - WEEK 1 13 Days 13 Hours
22GIẢI CỜ NGƯỜI FESTIVAL BIỂN KHÁNH HÒA MỞ RỘNG NĂM 2017 13 Days 18 Hours
23GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U15 NỮ 13 Days 19 Hours
24GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U15 NAM 13 Days 19 Hours
25GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U13 NỮ 13 Days 19 Hours
26GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U13 NAM 13 Days 19 Hours
27GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U11 NỮ 13 Days 19 Hours
28GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U11 NAM 13 Days 19 Hours
29GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U09 NỮ 13 Days 19 Hours
30GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U09 NAM 13 Days 19 Hours
31GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U15 NỮ 13 Days 23 Hours
32GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U13 NỮ 13 Days 23 Hours
33GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U11 NỮ 13 Days 23 Hours
34GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U09 NỮ 13 Days 23 Hours
35GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U15 NAM 13 Days 23 Hours
36GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U13 NAM 13 Days 23 Hours
37GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U11 NAM 13 Days 23 Hours
38GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U09 NAM 13 Days 23 Hours
39GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NỮ 13 TUỔI 14 Days
40GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NAM 13 TUỔI 14 Days
41GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NAM 15 TUỔI 14 Days
42GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NAM 11 TUỔI 14 Days 1 Hours
43GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NAM 9 TUỔI 14 Days 1 Hours
44GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NỮ 11 TUỔI 14 Days 1 Hours
45GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NỮ 9 TUỔI 14 Days 2 Hours
46GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NỮ 13 TUỔI 14 Days 19 Hours
47GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NỮ 15 TUỔI 14 Days 19 Hours
48GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NAM 15 TUỔI 14 Days 19 Hours
49GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NAM 13 TUỔI 14 Days 19 Hours
50GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NỮ 11 TUỔI 14 Days 19 Hours
Advertisement