Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 2 2 Minutes
2GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U15 1 Hours 25 Min.
3GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U11 1 Hours 25 Min.
4GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U09 1 Hours 26 Min.
5GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U07 1 Hours 28 Min.
6GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U06 1 Hours 28 Min.
7GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U05 1 Hours 28 Min.
8Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U8 6 Hours 24 Min.
9Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U8 23 Hours 56 Min.
10Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U7 1 Days
11Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U10 1 Days
12Đại Hội Anh Hùng 25.3 1 Days 13 Hours
13Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U9 1 Days 22 Hours
14Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U10 1 Days 22 Hours
15Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U9 2 Days 2 Hours
16Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U11 2 Days 3 Hours
17Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Open nâng cao 2 Days 8 Hours
18Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U13 2 Days 8 Hours
19Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U6 2 Days 8 Hours
20Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Open PT 2 Days 8 Hours
21GIẢI CỜ CHỚP NHOÁNG ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 3 Days 1 Hours
22DAI HỘI TDTT XÃ HÒN TRE 5 Days 14 Hours
23Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U13 6 Days 1 Hours
24Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U11 6 Days 1 Hours
25Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U7 6 Days 2 Hours
26Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U6 6 Days 2 Hours
27KỲ THỦ MẠNH 2017 7 Days 5 Hours
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP MẦM NON ĐẤT VIỆT MỞ RỘNG LẦN THỨ II NĂM 2017 - U7 7 Days 6 Hours
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP MẦM NON ĐẤT VIỆT MỞ RỘNG LẦN THỨ II NĂM 2017 - U11 7 Days 6 Hours
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP MẦM NON ĐẤT VIỆT MỞ RỘNG LẦN THỨ II NĂM 2017 - U15 7 Days 6 Hours
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP MẦM NON ĐẤT VIỆT MỞ RỘNG LẦN THỨ II NĂM 2017 - U9 7 Days 6 Hours
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP MẦM NON ĐẤT VIỆT MỞ RỘNG LẦN THỨ II NĂM 2017 - U8 7 Days 6 Hours
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP MẦM NON ĐẤT VIỆT MỞ RỘNG LẦN THỨ II NĂM 2017 - U6 7 Days 7 Hours
34Giải TDTT Đạ Tẻ Nhóm 14 - 15 tuổi NAM Năm học 2016-2017 7 Days 7 Hours
35Pharma Chess 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ VUA 7 Days 8 Hours
36PHARMA CHESS 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ TƯỚNG 7 Days 8 Hours
377th HDBank Cup International Open Chess 2017 - Challengers 8 Days 4 Hours
387th HDBank Cup International Open Chess 2017 - Masters 8 Days 4 Hours
39POOLTECH WEEKEND RATING TOURNAMENT 2 8 Days 4 Hours
40Pharma Chess 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ VUA 8 Days 10 Hours
41PHARMA CHESS 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ TƯỚNG 8 Days 10 Hours
42PHARMA CHESS 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ TƯỚNG 8 Days 11 Hours
43Pharma Chess 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ VUA 8 Days 12 Hours
44PHARMA CHESS 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ TƯỚNG 8 Days 12 Hours
45Pharma Chess 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ VUA 8 Days 12 Hours
46PHARMA CHESS 2017 - Hanoi University ò Pharmacy CỜ TƯỚNG 8 Days 13 Hours
47Pharma Chess 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ VUA 8 Days 13 Hours
48PHARMA CHESS 2017 - Hanoi University ò Pharmacy CỜ TƯỚNG 8 Days 13 Hours
49Pharma Chess 2017 - Hanoi University of Pharmacy CỜ VUA 8 Days 13 Hours
50Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nam U7 9 Days 13 Hours
Advertisement