Federation selection    ECU Logo

Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1GIẢI CỜ TƯỚNG HỘI THAO CÔNG ĐOÀN NH CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM KHU VỰC I NĂM 2017 6 Hours 56 Min.
2ĐẠI HỘI THỂ THAO SV ĐHĐN 2017 NỮ 1 Days
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NỮ CỜ NHANH 1 Days 3 Hours
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NAM CỜ NHANH 1 Days 4 Hours
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NỮ CỜ CHỚP NHOÁNG 3 Days 4 Hours
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NAM CỜ CHỚP NHOÁNG 3 Days 4 Hours
7Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 3 3 Days 17 Hours
8GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NỮ 11+15 3 Days 23 Hours
9GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NAM 11 4 Days
10GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NAM 15 4 Days
11GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NAM 7 4 Days
12GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NAM 9 4 Days
13GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NỮ 7+9 4 Days
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NAM CỜ TIÊU CHUẨN 4 Days 3 Hours
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NỮ CỜ TIÊU CHUẨN 4 Days 4 Hours
16Giải cờ vua hàng tuần tại Armychess 23-04-2017 4 Days 6 Hours
17GIẢI CỜ TƯỚNG ĐẠI HỘI TDTT PHƯỜNG HÒA HIỆP BẮC LẦN THỨ IV NĂM 2017 BẢNG NAM cao tuổi 5 Days
18Giai Cờ tướng ĐH TDTT lần thứ 4 năm 2017 Bảng Nữ 5 Days 1 Hours
19GIẢI CƠ VUA HUYỆN ĐẠI TỪ Nhóm lớp 3-4-5 (Nữ) 8 Days 1 Hours
20clb cờ 8 Days 5 Hours
21HỘI THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2017 MÔN CỜ VUA _ BẢNG NAM 8 Days 8 Hours
22Giải Hàng Tuần Ngày 16-04-2017 Tại Armychess 11 Days 5 Hours
23Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Open PT 17 Days 17 Hours
24Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Open nâng cao 17 Days 17 Hours
25Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U13 17 Days 17 Hours
26Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U11 17 Days 17 Hours
27Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U10 17 Days 17 Hours
28Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U13 17 Days 17 Hours
29Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U11 17 Days 17 Hours
30Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U10 17 Days 17 Hours
31Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U9 17 Days 17 Hours
32Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U8 17 Days 17 Hours
33Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U7 17 Days 17 Hours
34Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U8 17 Days 17 Hours
35Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U7 17 Days 17 Hours
36Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U6 17 Days 17 Hours
37Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U6 17 Days 17 Hours
38Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U9 17 Days 23 Hours
39GIẢI CỜ VUA DALAT CHILDREN'S CHESS MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2017 NHÓM 3 25 Days 5 Hours
40GIẢI CỜ VUA DALAT CHILDREN'S CHESS MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2017 NHÓM 1 25 Days 5 Hours
41GIẢI CỜ VUA DALAT CHILDREN'S CHESS MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2017 NHÓM 2 25 Days 6 Hours
42GIAO LƯU CỜ VUA CLB CỜ VUA KIỆN TƯỚNG TRẺ 25 Days 19 Hours
43GIAI CO NHANH ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM 26 Days 18 Hours
44GIẢI CỜ VUA CẤP TRƯỜNG 27 Days 22 Hours
45k1 30 Days 19 Hours
46Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 2 31 Days 18 Hours
47GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U15 31 Days 19 Hours
48GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U11 31 Days 19 Hours
49GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U09 31 Days 19 Hours
50GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U07 31 Days 19 Hours
Advertisement