Federation selection    ECU Logo

Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1Giải cờ chớp 11 Hours 12 Min.
2GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U07 12 Hours 22 Min.
3GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U15 12 Hours 24 Min.
4GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U13 12 Hours 24 Min.
5GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U11 12 Hours 24 Min.
6GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U10 12 Hours 24 Min.
7GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U09 12 Hours 24 Min.
8GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U08 12 Hours 25 Min.
9GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U06 12 Hours 25 Min.
10GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U15 12 Hours 25 Min.
11GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U13 12 Hours 25 Min.
12GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U11 12 Hours 26 Min.
13GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U10 12 Hours 26 Min.
14GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U09 12 Hours 26 Min.
15GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U08 12 Hours 26 Min.
16GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U07 12 Hours 27 Min.
17GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U06 12 Hours 31 Min.
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 15 Hours 22 Min.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 15 Hours 51 Min.
20Hội Thao Công Đoàn Sở TPHCM 2017 Môn Cờ Tướng - Bảng Nam 16 Hours 16 Min.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - ĐÔI NAM NỮ 16 Hours 17 Min.
22Giải Cờ vua HKPĐ huyện Cần Đước 2017 16 Hours 17 Min.
23Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 4 1 Days 8 Hours
24GIẢI CỜ CHỚP ĐỘI TUYỂN HÀ NỘI 1 Days 8 Hours
25Giải cờ nhanh Trường TTTN 10-10 tháng 05. Lứa tuổi 7-8 2 Days 7 Hours
26Giải cờ nhanh Trường TTTN 10-10 tháng 05. Lứa tuổi 5-6 2 Days 7 Hours
27Giải cờ nhanh Trường TTTN 10-10 tháng 05. Lứa tuổi 9 2 Days 7 Hours
28Giải cờ vua đồng đội tranh cúp Thăng Long chess lần 1 - 2017 2 Days 8 Hours
29Giải đấu tập cờ chớp KTTL- Lớp đội tuyển Quận, cs Tôn Thất Tùng 6 Days 6 Hours
30GIẢI CỜ CHỚP ĐỘI TUYỂN HÀ NỘI 6 Days 16 Hours
31GIẢI CỜ CHỚP HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG OPEN NC 9 Days 14 Hours
32GIẢI CỜ CHỚP HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U10 9 Days 14 Hours
33GIẢI CỜ CHỚP HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U08 9 Days 15 Hours
34GIẢI CỜ CHỚP HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U07 9 Days 15 Hours
35GIẢI CỜ CHỚP HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U09 9 Days 15 Hours
36GIẢI CỜ CHỚP HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U13 9 Days 15 Hours
37GIẢI CỜ CHỚP HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG OPEN PT 9 Days 15 Hours
38GIẢI CỜ CHỚP HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U11 9 Days 15 Hours
39GIẢI CỜ CHỚP HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U06 9 Days 15 Hours
40GIẢI CỜ NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U09 10 Days 10 Hours
41GIẢI CỜ NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U08 10 Days 10 Hours
42GIẢI CỜ NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U07 10 Days 10 Hours
43GIẢI CỜ NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U06 10 Days 10 Hours
44GIẢI CỜ NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U13 10 Days 10 Hours
45GIẢI CỜ NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U11 10 Days 10 Hours
46GIẢI CỜ NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG OPEN NC 10 Days 10 Hours
47GIẢI CỜ NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG OPEN PT 10 Days 10 Hours
48GIẢI CỜ NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U10 10 Days 10 Hours
49CO TUONG CA NHAN TAN CHAU 11 Days 6 Hours
50Giải cờ tướng xã Đông Phú Nam vô địch 12 Days 16 Hours
Advertisement